Analysedetaljer

NavnP-Meropenem frit
AnalyseforkortelseMero-fri
NPU nr.NPU58013
PatientforberedelseVed i.v.-antibiotisk behandling skal prøven tages midt imellem to i.v.-doseringer. For i.v.-dosering x 3 dagligt er dette 4 timer efter endt infusion, og for i.v.-dosering x 4 dagligt er dette 3 timer efter endt infusion. Da halveringstiden er kort, er korrekt prøvetagningstidspunkt vigtig. 
RørtypeLilla 4
PrøvematerialeK-EDTA plasma
Prøvemængde0,9 mL
PrøvehåndteringCentrifugeres og afpipetteres indenfor 4 timer.
Kan sendes som rørpostJa
HoldbarhedCentrifugeret og afpipetteret:

20-25 °C: 5 timer 

4-8 °C: 72 timer

-20 °C: 4 dage

-80 °C: 9 mdr.
EfterbestillingMulig hvis prøven er indenfor ovenstående holdbarhed.
AnalysestedBlodprøver og Biokemi AUH
Telefon for yderligere info40465675
IndikationKontrol af P-Meropenem, hvor det ønskes at justere dosis eller doseringsinterval på baggrund af plasmakoncentrationsmålinger. Dette vil primært være aktuelt ved i.v.-behandling ved fx klinisk behandlingssvigt eller mistanke om ændrede farmakokinetiske forhold hos patienten.
TolkningMeropenem tilhører gruppen af carbapenemer, som er bredspektrede Beta-laktamantibiotika karakteriseret ved tidsafhængigt bakteriedrab. Det tilstræbes, at plasmakoncentrationen er over MIC-værdien for den aktuelle bakterie i mindst 50% af tiden.
P-Meropenem bør typisk være > 2 mg/L midt i doseringsintervallet. For kritisk syge patienter eller svært tilgængelige foci tilstræbes 4x højere plasmakoncentrationer svarende til > 8 mg/L.

Efter intravenøs infusion af 0,5 g Meropenem over 30 minutter nås en maksimal plasmakoncentration på ca. 26 mg/L.
For yderligere detaljer, se promedicin.dk.
Ved behov for yderligere vejledning kontaktes Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på tlf. (784)55620.
BemærkningerDer måles den frie koncentration af P-Meropenem.
Der må ikke tages blod fra intravenøse katedre, som også anvendes til indgift af stoffet, da det kan påvirke analyseresultatet.
Terapeutisk intervalDet terapeutiske interval afhænger af dosis og behandlingsregime. Se 'Tolkning' samt den behandlende afdelings retningslinjer.
AnalyseusikkerhedUsikkerhed på analyseresultatet, niveau 4,0 mg/L: ± 30% (95%-konfidensinterval)
Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 26 mg/L: ± 30% (95%-konfidensinterval)
Svartid1 uge
RådgivningVed lægefaglige spørgsmål; kontakt Blodprøver og Biokemi's vagthavende læge tlf. 24962789 - hverdage
Måleområde0,5 - 100 mg/L
KildebeskrivelseOplysninger om dosering, farmakokinetik og farmakodynamik kan findes på https://pro.medicin.dk/Laegemiddelgrupper/Grupper/315713
Udvalgte artikler om holdbarhed:
  1. Pinder et al. Therapeutic drug monitoring of beta-lactam antibiotics - Influence of sample stability on the analysis of piperacillin, meropenem, ceftazidime and flucloxacillin by HPLC-UV. J Pharm Biomed Anal. 2017 Sep 5;143:86-93.
  2. D'Cunha et al. Quantification of Cefepime, Meropenem, Piperacillin, and Tazobactam in Human Plasma Using a Sensitive and Robust Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry Method, Part 2: Stability Evaluation. Antimicrob Agents Chemother. 2018 Aug 27;62(9):e00861-18.
  3. Mortensen et al. Preanalytical Stability of Piperacillin, Tazobactam, Meropenem, and Ceftazidime in Plasma and Whole Blood Using Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry. Ther Drug Monit. 2019 Aug;41(4):538-543.
  4. Seraissol P et al. Evaluation of 4 quantification methods for monitoring 16 antibiotics and 1 beta-lactamase inhibitor in human serum by high-performance liquid chromatography with tandem mass spectrometry detection. J Pharm Biomed Anal. 2022 Jun 19;219:114900
AnalyseprincipHøjtryksvæskekromatografi (HPLC)
MåleprincipUV-detection
ApparaturLCMSMS
Alternativt prøvematerialeMikrodialysat
Minimum prøvemængde0,5 ml
SektionMulti S
Lægefagligt ansvarligElke Hoffmann-Lücke
AkkrediteretNej
Senest opdateret19-06-2024