Analysedetaljer

NavnP-Lurasidon
AnalyseforkortelseLurasi
NPU nr.NPU56501
PatientforberedelsePatienten skal være i steady-state og medicinfastende i mindst 12 timer inden blodprøvetagningen. Ved mistanke om forgiftning, tages prøven straks.
RørtypeRød 4
PrøvematerialeSerum
Prøvemængde0,9 mL
PrøvehåndteringPrøven kan henstilles i op til 10 timer ucentrifugeret i klimaskab ved 20°-22°C.
Prøven skal centrifugeres og afpipetteres indenfor 10 timer efter prøvetagning.
Hvis en centrifugeret og afpipetteret prøve ikke kan være fremme indenfor 24 timer efter prøvetagningstidspunktet, skal prøven fryses og sendes på tøris.
Indenfor RegionMidt kan en ucentrifugeret prøve sendes til lab med transportordning.
Kan sendes som rørpostJa
Holdbarhed Ucentrifugeret:
Ved stuetemperatur (20-25ºC): 10 timer
I klimaskab (20-22°C): 10 timer
Centrifugeret og afpipetteret:
Ved stuetemperatur (20-25ºC): 24 timer
På køl (4-8ºC): 24 timer
EfterbestillingMulig, hvis prøven er indenfor ovenstående holdbarheder.
AnalysestedBlodprøver og Biokemi AUH
Telefon for yderligere info40465675
IndikationIndikation: Lurasidon er et 2. generations antipsykotikum, der anvendes ved skizofreni.
Koncentrationsbestemmelse af P-Lurasidon kan være relevant for at sikre optimal dosis i forhold til klinisk effekt og tolerance. F.eks.
1. Ved ønske om monitorering af koncentrationen i forhold til terapeutisk interval.
2. Ved brug for diagnostisk hjælp ved særlige bivirkninger eller tegn på forgiftning.
3. Ved ønske om undersøgelse af kompliance.
4. Ved ønske om hjælp til dosisjustering hos særlige grupper (fx. børn og ældre) eller i særlige situationer (fx. graviditet, lever- og eller nyresygdom, eller interagerende lægemidler).
Tolkning Farmakokinetik:
Maksimal plasmakoncentration opnås efter 1-3 timer, og steady state efter ca. 7 dage. Lurasidon metaboliseres i leveren primært af CYP3A4 til delvist aktive metabolitter. Plasmahalveringstid er 20-40 timer
Plasma-niveauet er påvirkeligt af hæmmere/induktorer af CYP3A4.

For yderligere detaljer, se www.promedicin.dk.

For info om interagerende lægemidler, se www.interaktionsdatabasen.dk.
Bemærkninger Terapeutisk interval: Det angivne terapeutiske interval er vejledende, dvs. at det dækker det koncentrationsområde, som ses hos de patienter, der behandles med de anbefalede (eller typiske) doser.
Terapeutisk interval30 - 81 nmol/L
TelefonsvarKoncentrationer > 247 nmol/L ringes ud, da de kan være toksiske.
AnalyseusikkerhedUsikkerhed på analyseresultatet, niveau 27 nmol/L: ± 30% (95% konfidensinterval)

Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 60 nmol/L: ± 30% (95% konfidensinterval)

Svartid2 uger
RådgivningVed lægefaglige spørgsmål; kontakt Blodprøver og Biokemi's vagthavende læge tlf. 24962789 - hverdage
Måleområde5 - 250 nmol/L
Kildebeskrivelse[1] Clinical Pharmacokinetics of Atypical Antipsychotics: An Update. M C Mauro, S Paletta, C D Pace et al. Clin Pharmacokinet (2018) 57:1493-1528.
[2] Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Neuropsychopharmacology: Update 2017. C. Hiemke, N Bergemann, H W Clement et al. Pharmacopsychiatry.
[3] Katteboina et al: LC-MS/MS assay for the determination of lurasidone and its active metabolite, ID-14283 in human plasma and its application to a clinical pharmacokinetic study. Biomedical Chromatography 2016; 30: 1065-1074.
AnalyseprincipHøjtryksvæskekromatografi (HPLC)
MåleprincipTandem massespektrometri
ApparaturLCMSMS
Minimum prøvemængde0,5 ml
SektionMulti S
Lægefagligt ansvarligElke Hoffmann-Lücke
AkkrediteretNej
Metode indført20-02-2024
Senest opdateret19-06-2024