Analysedetaljer

NavnP-Apixaban
SynonymerEliquis
AnalyseforkortelseApixaban
NPU nr.NPU28690
RørtypeBlå 1,8/2,7/3,5
PrøvematerialeNatrium-Citrat plasma
PrøvehåndteringPrøver sendes til Blodprøver og Biokemi AUH, ucentrifugeret og hurtigst muligt. Ved forsendelse adviseres Blodprøver og Biokemi på tlf nr. 40465896.

AUH: Kontakt Klinik for Koagulation (tlf nr. 40465896), når en prøve tages. Der gøres opmærksom på at det er Apixaban, så reagens kan klargøres.

Prøven centrifugeres (ved 3000 g i 5 minutter) og analyseres inden 2 timer efter prøvetagning.
Kan sendes som rørpostJa
HoldbarhedUcentrifugeret:
20-25ºC: 2 timer

Forudsat at prøven er centrifugeret inden 1 time:

20-25ºC: 8 timer.
5ºC: 48 timer
Kan ikke fryses.
EfterbestillingMuligt op til 8 timer efter prøvetagning, såfremt prøven er centrifugeret indenfor 1 time efter prøvetagning.
AnalysestedBlodprøver og Biokemi AUH
Telefon for yderligere info40465896
Indikation
  • At afsløre pågående behandling eller evt. forgiftning med apixaban (Eliquis®), fx i forbindelse med traumer, kirurgi eller uforklaret blødningstendens
  • At sikre lavt plasmaniveau af apixaban, fx før trombolysebehandling i forbindelse med apopleksi
Effekten af "direkte orale antikoagulantia" (DOAK), herunder apixaban, kræver i henhold til sikkerhedsstudier ikke monitorering ved rutinemæssigt brug. Analysen skal således ikke anvendes til rutinemonitorering af behandling med apixaban.
TolkningHæmostasevagten, Klinik for Koagulation yder rådgivning om fortolkning af analysen.
Man kan opstille følgende generelle retningslinjer for fortolkning, idet der dog må påregnes stor interindividuel variation):
  • Værdier <25µg/l: Subterapeutisk.
  • Værdier >500 µg/l: Supraterapeutisk. Patienten må anses som forgiftet. Blødningsrisikoen er øget.
Analysen skal fortolkes med forsigtighed hos patienter med koagulopati.
BemærkningerAnalysen udføres døgnet rundt. Afdelingen skal adviseres når analysen bestilles (tlf nr. 40465896). Der gøres opmærksom på at det er Apixaban, så reagens kan klargøres.

Hæmolyse: Kan have betydning
Lipæmi: Kan have betydning
Icterus: Kan have betydning.

AnalyseusikkerhedUsikkerhed på analyseresultatet, niveau 100 µg/l: ± 12% (95% konfidensinterval)
Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 300 µg/l: ± 6% (95% konfidensinterval)
Biologisk variation ikke tilgængelig
SvartidSamme dag (Døgnet rundt)
RådgivningVed lægefaglige spørgsmål; kontakt Hæmostasevagten, Klinik for Koagulation, tlf. 3092 2433
Måleområde25-500 µg/l
AnalyseprincipKromogen katalytisk reaktion
MåleprincipFotometrisk måling
ApparaturCS-5100
Minimum prøvemængde200 µL
SektionKoagulation og Molekylærbiologi
Lægefagligt ansvarligAnders Mønsted Abildgaard
AkkrediteretAkkrediteret af DANAK under registreringsnummer 450
Senest opdateret22-03-2024