Analysedetaljer

NavnU-Kokain (specifik analyse)
SynonymerU-Benzoylecgonin
AnalyseforkortelseU-Kok_m-ms
NPU nr.NPU27163
PatientforberedelsePrøven bør afgives under observation for at minimere risiko for manipulation.
RørtypeU 10 x 3
PrøvematerialeUrin
Prøvemængde3 x 9 ml
PrøvehåndteringDer anvendes standard urinbæger (plast) til prøveopsamling. Urinrør mærkes med navn, CPR-nr., dato og prøvetagningstidspunkt. Prøven kan sendes ved stuetemperatur.
Der fremsendes 3 prøveglas (3 forskellige prøvenumre):
1. U-pH
2. U-Crea
3. U-Misbrugsanalyse
Kan sendes som rørpostJa, dog ikke til auto-on-loader
HoldbarhedHoldbarhed for Benzoylecogonin, ucentrifugeret:
20-25°C: 7 dage
4°C: 6 mdr.
-20°C: 12 mdr.
Holdbarhed for Kreatinin (kvalifikator af urinen), centrifugeret:
20-25ºC: 7 dage
4-8ºC: 7 dage
Analyseringen skal foregå indenfor både Benzoylecgonins og Kreatinins holdbarhed.
For referencer, se [2,3].
EfterbestillingEfterbestilling er mulig indenfor ovenstående holdbarheder. 
AnalysestedBlodprøver og Biokemi AUH
Telefon for yderligere info40465675
IndikationKonfirmatorisk undersøgelse for indtagelse af misbrugsstoffet Kokain. Bør bestilles efter positiv screeningstest.
TolkningKokain nedbrydes overvejende til Benzoylecgonin, som typisk kan påvises i en urinprøve 4-6 timer efter indtagelsen og op til 3 døgn efter sidste indtagelse. Hos kroniske misbrugere kan testen dog være positiv helt op til 4 uger fra sidste indtagelse.
Cut-off: Svaret bliver afgivet som 'Positiv', hvis stofkoncentrationen er over 100 µg/L og ellers 'Negativ' i henhold til DSKB's Retningslinje for misbrugsanalysering i klinisk biokemiske laboratorier (2022) [1].
Bemærkninger Mistanke om snyd med urin: Til kontrol af prøvematerialets egnethed udføres pH-måling og Kreatininbestemmelse forud for alle urin-misbrugsanalyser, dog ikke på børn under 10 år. Høj eller lav pH og lav U-Kreatinin kan skyldes bevidst manipulation af urinen. Analysesvaret "Prøvemateriale uegnet" afgives, når urinen har en pH-værdi < 4 eller > 9 eller en U-Kreatinin-koncentration < 0,5 mmol/L, idet prøvematerialet er manipulationssuspekt. Analysen udføres i disse tilfælde ikke. I meget sjældne tilfælde kan pH stige til > 9 ved opbevaring af urinen ved stuetemperatur over flere dage. Analysesvaret "Negativ med forbehold. Risiko for falsk negativt resultat" afgives ved negativt svar, hvor U-Kreatinin-koncentrationen er 0,5-2,0 mmol/L, idet negativt resultat kan skyldes, at urinen er fortyndet. Rekvirenten bør ved mistanke om manipuleret prøvemateriale rekvirere ny analyse.
Juridisk brug: Analysen kan kun anvendes til diagnostisk brug, ikke juridisk brug. Dette skyldes ukendt usikkerhed i den præanalytiske fase (prøvetagning og -håndtering inden ankomst til laboratoriet).
Spædbørn: Hos nyfødte er 1,5 ml urin tilstrækkeligt til hele analysepanelet for misbrugsstoffer. Hvis der ikke kan skaffes 1,5 ml, kan vagthavende læge kontaktes, og der kan laves en konkret aftale om at reducere analysepanelet i forhold til den tilgængelige mængde prøvemateriale.
ReferenceintervalDer findes ikke referenceområde, da stoffet er fremmed for kroppen. Koncentrationer større end cut-off (tærskelværdi) udgives som 'Positiv', og koncentrationer lavere end eller lig cut-off udgives som 'Negativ'.
AnalyseusikkerhedUsikkerhed på analyseresultatet, niveau 100 ug/L ± 30% (95% konfidensinterval)
Svartid1 uge
RådgivningVed lægefaglige spørgsmål; kontakt Blodprøver og Biokemi's vagthavende læge tlf. 24962789 - hverdage
Måleområde10 - 800 ug/L
Kildebeskrivelse[1] DSKB's retningslinje for misbrugsanalyser 2022 https://dskb.dk/wp-content/uploads/2022/05/DSKB-Misbrugsretningslinje_version-2_2022_final.pdf.
[2] Dahlin JL et al. J Appl Lab Med. 2019 PMID: 31639689.
[3] Gonzales E et al. Clin Chim Acta. 2013 PMID: 23200822.
AnalyseprincipHøjtryksvæskekromatografi (HPLC)
MåleprincipMassespektrometri
ApparaturLCMSMS
Minimum prøvemængde3 x 3 ml
SektionMulti S
Lægefagligt ansvarligElke Hoffmann-Lücke
AkkrediteretAkkrediteret af DANAK under registreringsnummer 450
Metode indført01-12-2015
Senest opdateret24-08-2023