Analysedetaljer

NavnP-Serotonin
AnalyseforkortelseSerotonin
NPU nr.NPU03417
RørtypeLilla 6
Prøvemængde1 ml
PrøvehåndteringKan ikke sendes fra praksis.
Tages med mindst mulig stase. Centrifugeres 10 min ved 200G. Øverste 2/3 af supernatanten afpipetteres til plastrør (Sarstedt 66x115). Kølecentrifugeres 20 min. ved 3000G. Den øverste del af supernatanten afpipetteres til plastrør og fryses straks. Sendes på frost.
HoldbarhedCentrifugeret og afpipetteret:
4-8 ºC: 12 timer
-20 ºC: 2 uger
AnalysestedBlodprøver og Biokemi AUH SKS
Telefon for yderligere info40465633
IndikationP-serotonin anvendes (evt. sammen med P-Chromogranin A og U-5-HIAA) til udredning og diagnosticering ved mistanke om carcinoid tumor, herunder ved fund af levermetastaser med ukendt primærtumor. Analysen er relativ sensitiv også i den initiale fase og til vurdering af om patienten er truet af karcinoid hjertesygdom med bindevævsaflejring i hjertet.
Analysen anvendes også til at følge behandlingsrespons og tegn til recidiv.
TolkningP-serotonin anvendes (evt. sammen med P-Chromogranin A og U-5-HIAA) til udredning og diagnosticering ved mistanke om carcinoid tumor, herunder ved fund af levermetastaser med ukendt primærtumor. Analysen er relativ sensitiv også i den initiale fase og til vurdering af om patienten er truet af karcinoid hjertesygdom med bindevævsaflejring i hjertet.
Analysen anvendes også til at følge behandlingsrespons og tegn til recidiv. Værdier over referencegrænsen bestyrker mistanken om tumor, men P-Serotonin værdier i normalområdet udelukker ikke carcinoid tumor. Ofte ses værdier >2500 ved carcinoid syndrom med levermetastaser.
Forhøjede værdier kan også ses ved AMI og cystisk fibrose samt ved indtag af serotoninholdige fødeemner, vin, spiritus og flere medikamenter.

Ved sammenligning med tidligere anvendte metode (kommercielt laboratorium) fandtes en fin korrelation for prøver med højt indhold (>100 nmol/l), men signifikant lavere værdier med den på Blodprøver og Biokemi anvendte metode i lave niveauer (<100 nmol/l).
BemærkningerVed ikke korrekt centrifugerede prøver ses væsentlig højere værdier.
Referenceinterval
0år -200år:< 30nmol/l
Analyseusikkerhed+/-7,8 nmol/l (2SD) ved niveau på 34,2 nmol/l
+/- 42 nmol/l (2SD) ved niveau på 212 nmol/l
Svartid2 uger
Måleområde10 - 2200 nmol/l
AnalyseprincipHøjtryksvæskekromatografi (HPLC)
MåleprincipTandem massespektrometri
ApparaturLCMSMS
Minimum prøvemængde1 ml
SektionMulti 2
Lægefagligt ansvarligHolger Jon Møller
AkkrediteretJa
Senest opdateret26-03-2019