Analysedetaljer

NavnP-Troponin I (HS)
SynonymerTnI
AnalyseforkortelseTnI-hs
NPU nr.AAB00394
PatientforberedelseIngen
RørtypeGrøn 4
PrøvematerialeLithium-Heparin plasma
Prøvemængde1 mL
PrøvehåndteringIngen
Kan sendes som rørpostJa
HoldbarhedUcentrifugeret:
I klimaskab (20°-22° C): 4 timer

Centrifugeret og afpipetteret:
20-25 ºC: 8 timer
4-8 ºC: 1 dag
-20 ºC: 40 dage
EfterbestillingMuligt op til 12 timer efter analysering
AnalysestedBlodprøver og Biokemi AUH
Telefon for yderligere info40465866
IndikationMistanke om akut koronart syndrom eller anden myokardieskade.
TolkningAkut myokardieinfarkt
Myokardiebeskadigelsen anses for at være akut, såfremt der måles mindst en værdi over 99 percentilen (47 ng/l), og der samtidigt observeres et fald og/eller stigning i TnI værdier fra en måling til en anden måling. Derudover kræver diagnosen "akut myokardieinfarkt" at der er holdepunkter for myokardieiskæmi med mindst et af følgende: symptomer, EKG-forandringer, billeddiagnostiske kendetegn eller påvisning af intrakoronar trombose.

Ved et akut myokardieinfarkt begynder TnI at stige indenfor få timer for at nå et maksimum indenfor de første døgn.

Udover akut forhøjelse kan TnI også være permanent forhøjet.

Andre årsager til TnI forhøjelse
TnI stiger udelukkende som følge af myokardiebeskadigelse. Årsagerne hertil kan være andre kardielle tilstande end iskæmi: artrieflimren, lungeemboli, myokarditis, hjerteinsufficiens, eller myokardiepåvirkning ved ikke kardielle tilstande: kronisk nyreinsufficiens, kronisk lungesygdom, svære infektioner/sepsis og kredsløbspåvirkning.

P-Kreatinkinase MB er mindre sensitiv og specifik for myokardieskade og anbefales ikke til rutinemæssig udredning for myokardieinfakt.

Bemærkninger2. blodprøvetagning skal lægges 3 timer efter 1. prøvetagning. Hvis de 2 første prøver er negative, og der fortsat er mistanke til AMI, kan der suppleres med endnu en blodprøve.
Referenceinterval
Kvinde 18år -200år:< 33ng/l
Mand 18år -200år:< 94ng/l
AnalyseusikkerhedUsikkerhed på analyseresultatet, niveau 29 ng/l: ± 30,00% (95% konfidensinterval)
Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 158 ng/l: ± 14,00% (95% konfidensinterval)
Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 16650 ng/l: ± 14,00% (95% konfidensinterval)
SvartidSamme dag (Døgnet rundt)
Måleområde3-1500000 ng/l
AnalyseprincipSandwich immunometrisk metode
MåleprincipKemiluminometrisk måling
ApparaturAtellica IM
Alternativt prøvematerialeSerum
Minimum prøvemængde200 µL
SektionKemi
Lægefagligt ansvarligSøren Andreas Ladefoged
Metode indført04-09-2019
Senest opdateret01-02-2023