Analysedetaljer

NavnP-Pancreas ø-celle(IA-2)-Ab
SynonymerØ-celle
AnalyseforkortelseØcelle-Ab
NPU nr.NPU16403
RørtypeRød 4
PrøvematerialeSerum
Prøvemængde1 ml
PrøvehåndteringCentrifugeres og afpipetteres inden 8 timer
Kan sendes som rørpostJa
HoldbarhedCentrifugeret og afpipetteret
20 - 25º C: 8 timer
2 - 8º C: 12 timer
-20º C: 30 dage (Undgå fryse og tø cykler)
AnalysestedBlodprøver og Biokemi AUH SKS
Telefon for yderligere info30604283
IndikationDiagnostik af autoimmun type 1 diabetes (T1D), hvor det ikke er klinisk muligt at skelne mellem type 1 og 2. Samt til opsporing af patienter i risiko for udvikling af T1D (før symptomdebut)1.
TolkningForhøjede værdier indikerer immunmedieret T1D. Da autoantistoffer mod ø-celle proteinet tyrosin phosphat-lignende protein IA-2 typisk forekommer sammen med andre autoantistoffer, såsom P-Glutamatdecarboxylase(gad65)-Ab og/eller p-Insulin-Ab, måles én/flere af disse ofte samtidig. Dette skyldes, at op imod 90 % af patienter med T1D har autoantistoffer mod ø-celler, GAD-65 og/eller insulin1-3.

Forhøjede værdier er desuden blevet rapporteret hos patienter med autoimmun polyendokrinopati, Stiff-person syndrom og andre neurologiske sygdomme2. Her er ø-celle IA-2 autoantistoffer oftest udtryk for reel eller kommende T1D hos disse patienter1.

Referencer
1. Lampasona V, Liberati D. Islet autoantibodies. Curr Diab Rep. 2016;16(6):53-016-0738-2.
2. Dansk endokrinologisk selskab. national BehandlingsVejledning (NBV) for type 1 diabetes mellitus. Opslag foretaget 30.11.2017.
3. Katsarou A, Gudbjornsdottir S, Rawshani A, et al. Type 1 diabetes mellitus. Nat Rev Dis Primers. 2017;3:17016.
Referenceinterval0 - 200 år: <12 x 103 arb.enh./l
AnalyseusikkerhedUsikkerhed på analyseresultatet, niveau 14 x 103 arb.enh./l: ±30% (95% konfidensinterval)
Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 52 x x 103 arb.enh./l: ±20% (95% konfidensinterval)
Svartid2 uger
Måleområde3 - 280 x 103 arb.enh./l
AnalyseprincipImmunkemisk reaktion
MåleprincipElektrokemiluminometrisk måling
ApparaturMaglumi 800
Minimum prøvemængde250 µl
SektionMulti 4
Lægefagligt ansvarligTina Parkner
AkkrediteretJa
Metode indført01-01-2018
Senest opdateret09-01-2018