Analysedetaljer

NavnCsv-tau protein
SynonymerDemensanalyser, T-tau
AnalyseforkortelseCsv-Tau
NPU nr.NPU22271
RørtypeSpec 5
PrøvematerialeCerebrospinalvæske
Prøvemængde2 ml
PrøvehåndteringPrøven centrifugeres ved 2000g i 10 min. og afpipetteres til nyt polypropylenrør, senest 4 timer efter prøvetagning. Fryses senest 48 timer efter prøvetagning ved - 20ºC.Alternativt kan prøven fryses og sendes på tøris.
Kan sendes som rørpostJa, dog ikke til auto-on-loader
HoldbarhedCentrifugeret og afpipetteret:
20-25 ºC: 2 døgn
-20 ºC: 2 mdr.
-80 ºC: Længere tid
AnalysestedBlodprøver og Biokemi AUH SKS
Telefon for yderligere info30604283
IndikationUdredning af patient mistænkt for Alzheimers sygdom.
Mistanke om sporadisk Creutzfeldt-Jakob sygdom.
TolkningTau er et normalt forekommende protein i hjernen, hvis funktion er at stabilisere nervecellernes axoner. Ved neuronal/axonal degeneration frigøres tau til extracellulærvæsken og dermed også til csv1.

Resultatet af analysen skal fortolkes i relation til csv-phoshpyroleret-Tau (P-tau) og csv-beta-amyloid(1-42) som opsummeret i Tabel 1. (2, 3, 4). Csv-beta-amyloid viser faldende værdier, når Alzheimers sygdom skrider frem, mens høje niveauer af T-tau og P-tau reflekterer hurtig sygdomsprogression5. Kombineres højt csv-Tau protein og lavt csv-beta-amyloid protein kan man med 85-90% specificitet og sensitivitet adskille tidlig Alzheimers sygdom fra normal aldring, psykiatriske sygdomme og neurologiske sygdomme som Parkinson2,3. Analyserne er ikke anvendelige til screening, men kan bidrage til diagnostisk afklaring sammen med kliniske og andre parakliniske undersøgelser (fx billeddiagnostiske).

Ved Creutzfeldt-Jakob sygdom ses meget høje værdier af T-tau og (nær)normale P-tau og beta-amyloid niveauer4,6,7. En betydelig øget T-tau/P-Tau ratio skelner således Creutzfeldt-Jakob fra almindelige differential diagnoser med en sensitivitet og specificitet på 78,5 og 99,6%7. I relation til Alzheimers sygdom er sensitivitet og specificitet 78,5 og 99,3%7. Diagnosen kan også støttes ved fund af betydelig forhøjet niveau af neurofilament light polypeptide8,9.

Tabel 1. Koncentrationen af Csv-Tau protein, Csv-Fosforyleret tau og Csv-Amyloid beta-protein ved udvalgte tilstande.
0: Indenfor referenceintervallet. Pilene angiver om der ses moderat eller stærkt forhøjede eller nedsatte værdier.
Tabel 1Csv-Tau proteinCsv-Fosforyleret tauCsv-Amyloid betaprotein
Alzheimers sygdom↑-↑↑0-↑↑↓-↓↓
Normal aldring 000
Depression0 00
Parkinson's sygdom000
Lewy body demens0-↑0
Frontotemporal demens 0-↑00-↓
Alkoholdemens000
Vaskulær demens0-↑00-↓
Creutz, Jacobs sygdom↑↑↑0-↑0-↓
Akut apopleksi0-↑↑00
Bemærkninger
  1. Ved advisering om obs. Creutzfeldt-Jacobs sygdom (eller anden særlig alvorlig neurodegenerativ sygdom) på tlf. 30604283, samtidig med at analysen bestilles på vanligvis elektronisk, vil prøven initialt blive fortyndet, og flg. svar afgives: Et absolut tal (under 5000) eller > 5000 ng/l indenfor vores normale svartid.
  2. Hvis vi ikke er adviseret, får I svaret: Et absolut tal (under 700) eller > 700 ng/l, og i sidstnævnte tilfælde vil der ugen efter afgives et absolut talsvar.
Referenceinterval
Alder (år)Referenceinterval (ng/l)
20 - 50<300
51 - 70<450
71 - 90<500
Analyseusikkerhed± 39 ng/l (2 SD) ved niveau på 162 ng/l
± 114 ng/l (2 SD) ved niveau på 474 ng/l
± 173 ng/l (2 SD) ved niveau på 721 ng/l
Svartid2-3 uger
Måleområde57 - uendeligt ng/l
Kildebeskrivelse 1. Peng L et al. Tau protein: Relevance to Parkinson`s disease. Int J Biochem Cell Biol 2010;42:1775-1778
2. Hulstaert F et al. Improved discrimination of AD patients using B-amyloid(1-42) and tau levels in CSF. Neurology 1999;52:1555-1562
3. Kapaki E et al. CSF tau protein and b-amyloid (1-42) in Alzheimer`s disease diagnosis: discrimination from normal ageing and other dementias in the Greek population. Eur J Neurol 2003;10:119-128
4. Kapaki E et al. Highly increased CSF tau protein and decreased b-amyloid (1-42) in sporadic CJD: a discrimination from Alzheimer`s disease? J Neurol Neurosurg Psykiatry 2001;71:401-403.
5. Wahlund L-O et al. Cerebrospinal fluid biomarkers for disease stage and intensity in cognitively impaired patients. Neurosci let 2003;339:99-102
6. Hamlin C et al. A comparison of tau and 14-3-3 protein in the diagnosis of Creutzfeldt-Jakob disease. Neurology 2012;79:547-552
7. Skilleback T et al. Diagnostic Performance of Cerebrospinal Fluid Total Tau and Phosphorylated Tau in Creutzfeldt-Jakob Disease. Results From the Swedish Mortality Registry. JAMA Neurol 2014;71:476-483
8. Steinacker P et al Neurofilaments in blood and CSF for diagnosis and prediction of onset in Creutzfeldt-Jakob disease. Sci Rep 2016;6:38737
9. Thompson AGB et al. Neurofilament light chain and tau concentrations are markedly increased in the serum of patients with sporadic Creutxfeldt-Jakob disease, and tau correlates with rate of disease progression. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2018;89:955-961
AnalyseprincipELISA
MåleprincipFotometrisk måling
ApparaturXantus
Minimum prøvemængde2 ml
SektionMulti 4
Lægefagligt ansvarligTina Parkner
AkkrediteretJa
Metode indført30-09-2014
Senest opdateret16-01-2019