Analysedetaljer

NavnP-Intrinsic faktor-Ab(IgG)
AnalyseforkortelseIF-IgG-Ab
NPU nr.NPU28413
RørtypeRød 4
PrøvematerialeSerum
Prøvemængde1 ml
PrøvehåndteringPrøverne centrifugeres, afpippetteres og sendes med almindelig post.
Hvis prøverne ikke kan være fremme indenfor 8 timer efter prøvetagningstidspunktet, fryses prøverne og sendes på tøris.
Kan sendes som rørpostJa
HoldbarhedCentrifugeret og afpipetteret:
20-25 ºC: 8 timer
4-8 ºC: 2 uger
-20 ºC: Længere tid
AnalysestedBlodprøver og Biokemi AUH
Telefon for yderligere info30604283
IndikationFørst bør afklares om patienten har vitamin B12-mangel. Se Pt-B12-mangel, (diagnostik).

Differentiering af perniciøs anæmi fra andre megaloblastære anæmier, mistanke om perniciøs anæmi (= mangeårig autoimmun gastritis), udredning ved atrofisk gastritis og autoimmun poly-endokrinopati1
TolkningBemærk at op mod en fjerdedel af patienter med perniciøs anæmi ikke har anæmi og/eller makrocytose.2

Intrinsic faktor-antistof har for påvisning af perniciøs anæmi en lav sensitivitet på ca. 50%, mens specificitet er tæt på de 100%. Sensitiviteten for parietalcelle-antistof (P-Parietalcelle-Ab(IgG) [PCA]) er noget højere1,3.

Hvis intrinsic faktor-antistof er positiv, og der er B12-mangel med eller uden anæmi, så er perniciøs anæmi for praktiske formål diagnosticeret4,5.

Hvis parietalcelle-antistof er positiv, men intrinsic faktor-antistof er negativ, og der er B12-mangel, så er autoimmun atrofisk gastritis meget sandsynlig - for at konfirmere kan laves gastroskopi. Perniciøs anæmi optræder ofte sammen med andre autoimmune lidelser, herunder type 1 diabetes og autoimmune thyroidea-sygdomme4,5.

Hvis både parietalcelle-antistof og intrinsic faktor-antistof er negative, så skal der ledes efter anden årsag til B12-mangel - bestil evt. Vitamin B12 absorptionstesten (se P-Vitamin B12(TC-bundet)(0 d) og P-Vitamin B12(TC-bundet)(2 d)
BemærkningerVitamin B12 er kompleksbundet, men frigøres ved ventriklens lave pH. B12 bindes i ventriklen til intrinsic faktor syntetiseret af paritalcellen, og dette kompleks optages i terminale ileum6,7.
Parietalcelle-antistof og ofte intrinsic faktor-antistof kan påvises ved perniciøs anæmi, hvor antistoffer mod parietalcellerne og/eller intrinsic faktor nedsætter optagelsen af vitamin B12.
Referenceinterval18 - 200 år
Negativ: <7 enh/ml
Gråzone: 7 - 10 enh/ml
Positiv: >10 enh/ml
AnalyseusikkerhedUsikkerhed på analyseresultatet, niveau 65 enh./ml: ±20% (95% konfidensinterval)
Svartid1 uge
Måleområde1 - 480 enh/ml
Kildebeskrivelse 1. Lahner E et al., Pernicious anemia: new insights from a gastroentrological point of view. World J Gastroenterol; 2009;15: 5121-8.
2.Lindenbaum J et al., Neuropsychiatric disorders caused by cobalamin deficiency in the absence of anemia or macrocytosis. N Engl J Med. 1988 Jun 30;318(26):1720-8.
3. Oplysninger fra producenten ThermoScientific; kontakt Blodprøver og Biokemi, AUH.
4. Lahner E et al., Reassessment of intrinsic factor and parital cell autoantibodies in atrophic gastritis with respect to cobalamin deficiency. Am J Gastroenterol; 2009;1104: 2071-2079.
5. Korrespondance med overlæge, specialeansv., dr. med. Jens Frederik Dahlerup, Medicinsk Hepato-Gastroenterologisk afd. V, AUH.
6. Borregaard N., Medicinsk Kompendium, 17.udgave. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck; 2009: 1795-6.
7. Sundhed.dk; Lægehåndbogen, Parietalcelle antistof (IgG).
AnalyseprincipEliA
MåleprincipEnzymatisk
ApparaturPhadia
Minimum prøvemængde500 µl
SektionMulti 4
Lægefagligt ansvarligTina Parkner
AkkrediteretAkkrediteret af DANAK under registreringsnummer 450
Metode indført01-10-2016
Senest opdateret17-11-2021